Innmelding i TVK

  • Velg riktig medlemskapstype, vanligvis "Hovedmedlemskap" eller "Familiemedlemskap".
  • Dersom man allerede er meldt inn som familie, og ønsker å melde inn flere i familien, velg "Etterregistrering av familiemedlem".
  • Når man registrerer en mindreårig (under 18 år), så dukker felt for "foresatt" opp når man legger inn fødselsdato.
  • Hvis man er medlem fra før med type "Hovedmedlemskap", og ønsker å endre til Familiemedlemskap, så send en epost til tvk@tvk.no, så ordner vi det manuelt.
  • "Støttemedlemskap": Dersom man bare ønsker å støtte klubben med et pengebeløp, så kan man velge støttemedlemskap. Dette gir ikke tilgang til klubbens treninger, og gir heller ikke mulighet til å kjøpe sykkellisens fra NCF. Man kan velge et høyere beløp om ønskelig.
Medlemstype Pris
Hovedmedlemskap 500,00 Til Innmelding
Familiemedlemskap 800,00 Til Innmelding
Støttemedlemskap 100,00 Til Innmelding
Etterregistrering av familiemedlem 0,00 Til Innmelding